Kombinasjonen av skarpe elektroingeniører, god plantekunnskap og industriell tankegang har Avisomo løst mange av utfordringene med vertikal dyrking.

Avisomo når verdisetting på 30 millioner kroner

Mens de var studenter på NTNU deltok Joe og Martin på vårt idéakseleratorprogram Boost It i 2018. Siden da har de fulgt oss som inkubatorbedrift i VAAGER oppstart. Det har vært en spennende reise med mange gode hjelpere og Avisomo har også fått hjelp av NIBIO og NMBU.

I fjor høst hjalp vi de med en emisjon som tok markedsverdien til Avisomo forbi 30 millioner kroner, og dermed er de godt posisjonert for videre vekst! Emisjoner er ofte kompliserte og dyre, hvor mange bedrifter må ty til kostbare advokater. Hos VAAGER innovasjon har vi denne kompetansen internt og gjennomførte den for Avisomo som inkubatorbedrift.

Du kan lese mer om Avisomo her: https://avisomo.no/