Finansiering

Er du gründer eller har en etablert bedrift som driver innovasjon?

Det finnes en rekke finansieringsorganer som støtter gode idéer i prosjektets ulike faser. Veien fra idé til realisering er kapitalkrevende. Faktisk så krevende at mange gode idéer aldri ser dagens lys i mangel på finansielle muskler underveis.

I VAAGER har vi en rekke virkemidler og verktøy som vi trekker på avhengig av om du kommersialiserer forskning, er uavhengig gründer eller driver innovasjon i etablert bedrift. Virkemidlene og verktøyene som benyttes tar utgangspunkt i fasen bedriften din er i.

Eksempler på finansiering kan være kapital til oppstart av bedrift, gründerstøtte, etablererstipend eller å finne investorer som ønsker å investere i selskapet ditt.

Ta kontakt for hjelp med finansiering

Ta kontakt

Finansorganer som er integrert i vårt arbeid eller som vi jobber tett med


Hos Investinn kan du søke støtte til oppstart av bedrift og prosjekter. Her møtet du ressurspersoner som ønsker å bidra med både tid og kapital.


Komm-In

Komm-In er et investeringsfond med base i industri- og kompetansemiljøene i Innlandet. Fondet er eid av ni regionale aktører som investerer i vekstbedrifter for å bidra til økt verdiskaping og flere attraktive arbeidsplasser i regionen.


Hos Innovasjon Norge kan bedrifter og gründere søke støtte for sine prosjekter og startups. De tilbyr finansiering, rådgiving og en rekke tjenester som øker sjansene for å lykkes med skalering av bedriften både i Norge og i utlandet.


Forskningsrådet gir råd om forskningsbasert innovasjon og støtter bedrifter som benytter FoU for å innovere.


FORREGION jobber for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Aktuelt for alle bedrifter i hele Innlandet, uavhengig av størrelse og bransje/næring.


RFF Innlandet mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter i Innlandet. Fondets aktivitet støtter forskning, utvikling og innovasjon innen satsningsområdene bioøkonomi, industri, reiseliv, informasjonssikkerhet, spill og underholdning samt innovasjon i offentlig sektor.


First:Seed er et fond etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og tidligere Hedmark fylkeskommune. First:Seed skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk til tidligfasebedrifter med vekstpotensiale i Hedmark.


Horisont Europa er EU sitt rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet finansierer prosjekter som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer og å innfri FNs bærekraftsmål.

Er du investor?

Vi i VAAGER jobber med et bredt spekter av gründere og etablerte bedrifter som søker finansiering innen teknologi og manufacturing. Kontakt oss dersom du ønsker å investere i startups eller i etablerte bedrifter.

VAAGER du å søke?

Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Ta kontakt

VAAGER innovasjon AS

Postadresse: PB 104, 2801 GjøvikBesøksadresse: Bright House, Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik

Bygning 5, Raufoss Industripark

Våre partnere: