Nettverk og klynger

Næringsklynger og bedriftsnettverk

Bedrifter som tar del i nettverksbygging, næringsklynger og bedriftsnettverk lykkes bedre enn bedrifter som står alene. I VAAGER har vi et tett samarbeid både med industrien på Raufoss og nærliggende kunnskaps- og forskningsmiljøer.

Hva er en næringsklynge?

En næringsklynge er en samling kunnskapsbedrifter som via kompetansedeling og samarbeid skaper innovasjon. Forskning viser at selskaper som er del av næringsklynger både er mer innovative, skaper større verdier og vokser mer enn de som står alene.

Årsaken til at næringsklynger lykkes bedre enn de som står alene, er den teknologiske og kommersielle kunnskapen som dannes i nettverket. I et bedriftsnettverk er det større kultur for deling og entreprenørskap. Deltakerne i klyngen besitter den teknologiske og kommersielle spisskompetansen som i sum gir et innovativt økosystem.

VAAGER som bidragsyter i næringsklyngen NCE Manufacturing

Våre samarbeidende prosjekter og bedrifter er hovedsakelig basert på frittstående gründere, eksisterende bedrifter eller FoU-baserte ideer fra forskningsinstitusjoner.

NCE Manufacturing er en industriell kompetanseklynge bestående av 60 små, mellomstore og store medlemmer. Industriklyngen, med sine medlemmer og partnere, er en vesentlig bidragsyter, både politisk og praktisk, for at Innlandet og Norge skal ha en lønnsom og bærekraftig eksportindustri.

Fundamentet i næringsklyngen er basert på samarbeid med SINTEF og NTNU som kunnskaps- og kompetansepartnere.

Katapulten (MTNC AS), Læringsfabrikken og inkubatoren (VAAGER AS) er verktøy som er tilknyttet dette fundamentet på forskjellige måter. Nettverket TotAl-gruppen inngår i medlemsgrunnlaget for NCE Manufacturing og med dette nettverket som utgangspunkt er det etablert bransjenettverk, med Total Defence Group AS som den mest aktive.

SMB-bedriftene som melder seg på VAAGER sitt industriprogram VAAGER vekst er medlemsbedrifter i TotAl-gruppen.

Virksomheter som inngår i vårt nettverk:

VAAGER innovasjon AS

Postadresse: PB 104, 2801 GjøvikBesøksadresse: Bright House, Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik

Bygning 5, Raufoss Industripark

Våre partnere: