VAAGER vekst

For mange små eller mellomstore bedrifter er innovasjon og forretningsutvikling kritisk for å opprettholde vekst. For noen er det et spørsmål om videre eksistens eller et generasjonsskifte. Med programmet VAAGER vekst kan vi hjelpe med å definere og igangsette en innovasjonsprosess tilpasset din virksomhet.

Program for innovasjonsprosesser

Mange av oss tenker på store, historiske oppfinnelser som hjulet, ostehøvelen eller penicillinet når ordet innovasjon nevnes. Men innovasjon handler om så mye mer. Innovasjon handler om nye eller vesentlige endringer av produkter, tjenester eller produksjonsmåter som bidrar til lønnsomhet og vekst.

Knapphet på tid, ressurser og mangel på kunnskap om innovasjonsprosesser gjør imidlertid at mange opplever å være «fanget» i egen hverdag. Tilgang til ekstern støtte og ekspertise oppleves som fragmentert eller uoversiktlig og gjør det vanskelig å iverksette en innovasjonsprosess. Kjenner du deg igjen?

Med programmet VAAGER vekst har vi satt innovasjonsprosessen med ressurser og verktøy i system. Noen av våre vekstbedrifter finner du her.

Programmet Vaager Vekst hjelper deg med innovasjonsprosesser og innovasjonsprosjekt

Hvem programmet retter seg mot

VAAGER vekst retter seg mot deg som driver en liten eller mellomstor bedrift. I tillegg til rene industribedrifter, med virksomhetene i TotAl-gruppen i front, hjelper vi etablerte bedrifter som jobber med cyber security, teknologi, helse og forsvar som er i innovasjonsprosesser.

Hva programmet består av

Velg blant fire moduler som gjennomføres enkeltvis eller etter hverandre. Innholdet i hver modul skreddersys til ditt prosjekt og teamet settes opp deretter. Modulene er også koblet sammen i en verdikjede som systematisk utvikler prosjektene fra idé til industrialiserte produkter og tjenester. Dette skjer ved aktiv bruk av etablerte team og funksjoner både internt i VAAGER og fra vårt nettverk. Vår funksjon handler om å være en ekstern prosessdriver i tett samarbeid med deg.

De to første modulene er bl.a. felles kurs og tverrfaglige workshops, mens de to siste fasene av programmet er skreddersydd innovasjonsprosjekt i din bedrift. Kundefokus, raske prototyper og tverrfaglige team er fellesnevnere for alle modulene.

 • Inspirasjon
  Vi starter med å bygge kunnskap om innovasjonsverktøy, om teknologien og markedet rundt din idé. Det finnes langt flere måter å drive innovasjon og forretningsutvikling på enn ren produktinnovasjon. Kanskje er det en kombinasjon av flere innovasjonsformer som skaper best effekt for din bedrift? Vi kan også ta for oss hvem konkurrentene dine er og finne unikheten til din idé. Er det andre som har «knekt nøtta», så henter vi inspirasjon fra dem. Varighet på modulen kan være inntil en måned.
 • Akselerator
  I denne fasen starter intensive arbeidsmøter hvor vi forsøker å løse en definert innovasjonsutfordring i din bedrift. VAAGER setter sammen team på tvers av fagmiljøene i vårt nettverk som passer din virksomhets innovasjonsbehov. Her strukturerer vi idéene, setter ting i system og spisser prosjektet over en til to måneders tid.
 • Industriell innovasjonslab
  Vi setter markedsdrevet, kommersiell innovasjon i fokus. Fasen har to-tre måneders varighet og foregår i Raufoss Industripark hvor din bedrift får bli med «på innsiden» i Raufoss-miljøet. Dette gir deg en bedre forståelse av hvilke kapasiteter som ligger i miljøet og – ikke minst – hvordan du kan nytte deg av det. Du vil også få en bedre forståelse av de forskjellige aktørene i økosystemet i regionen (Læringsfabrikken, MTNC, NCE Manufacturing, VAAGER, SINTEF, KappLab, m.fl)
 • Hovedprosjekt
  Hvordan skal innovasjonen realiseres? Vi bygger forretningsmodell og tar for oss leverandører, markedsføring og salg. Avhengig av kompleksiteten, kan vi i denne fasen mobilisere bidragsytere som for eksempel SINTEF, MTNC eller en annen katapult, Sentrene for forskningsdrevet innovasjon, NTNU og så videre.

Før brukte man tid for å spare penger, nå investerer man penger for å spare tid.

VAAGER innovasjon hjelper deg med å komme raskere til målet, og med større presisjon!

Ved å delta i programmet VAAGER vekst, får din bedrift

 • raskere tilgang til kunnskap og nettverk relevant for ditt innovasjonsprosjekt
 • en innovasjonspartner i VAAGER som hjelper deg å komme videre
 • lettere tilgang på finansielle virkemidler og fagmiljøer som reduserer risikoen for deg
 • flere tenkende hoder som hjelper ditt prosjekt med å bli mer robust
 • noen som kan stille de viktige og kanskje ubehagelige spørsmålene tidsnok og i trygge omgivelser

Hva koster det å delta i programmet?

Ettersom hver innovasjonsprosess er unik, vil kostnadene ved å delta avhenge av prosjektets omfang. Vi kan delsubsidiere med 45-55% av prosjektkostnader, knyttet til både våre timer og innleide tjenester. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Har du spørsmål om innovasjonsprogrammet VAAGER vekst?

Ta kontakt med Kristine Skattum
på telefon 94 97 20 50 eller
e-post kristine@vaager.com

VAAGER innovasjon AS

Postadresse: PB 104, 2801 GjøvikBesøksadresse: Bright House, Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik

Bygning 5, Raufoss Industripark

Våre partnere: