Bærekraft

Vi hjelper din bedrift med målrettet bærekraft.

Bærekraft

Mange snakker om bærekraft, men kunsten ligger i å gjøre det relevant og reelt for din bedrift! Bærekraft er sentralt i vårt arbeid og vi vet hva det betyr i praksis å ivareta den triple bunnlinja (people, planet and profit).

VAAGER Innovasjon har i flere år jobbet med en av verdens mest ressurseffektive industrimiljøer på Raufoss, og med røtter i LEAN-metodikken (knyttet til FNs mål 12 Responsible consumption & production) som ble profesjonalisert i dette miljøet for over 30 år siden, er bærekraft nå en naturlig forutsetning for drift.

 

Vi tilbyr

VAAGER tilbyr en tilnærming og metodikk som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraft som en integrert del av virksomhetsstrategien, for å styrke konkurransekraften, lønnsomhet og overlevelsesevne over tid. Vi har konkrete og effektive verktøy for økt innsikt og bevissthet, og som skal bidra til en grønnere fremtid og nye forretningsmuligheter.

 

 

Bright House, Mustad Næringspark

næringsbygg. Mustad Næringspark, innovasjon

Vi holder til i vakre, gamle industribygg i Mustad Næringspark, Gjøvik, fra slutten av 1800-tallet, men med sprakende moderne innhold. Bygget på en solid historie, en idé om å bygge for at det skal vare og for omstillingsevne i takt med endringer.

Over det siste året har VAAGER innovasjon støttet mange prosjekter og oppstartsbedrifter med nye, bærekraftige løsninger og forretningsmodeller, som er med på å løse konkrete samfunnsproblem.

Prosjekter og oppstartsbedrifter vi har støttet:

Innovasjonskurs

I begynnelsen av 2022 holdt VAAGER i samarbeid med NCE Manufacturing et innovasjonskurs med Bærekraft som eget tema. Her lærte deltakerne å systematisere arbeidet sitt med bærekraft og forme bærekraftige forretningsmodeller.
Foruten profesjonelle foredragsholdere hadde vi også invitert bedrifter med en tydelig bærekrafts-satsing, for å lære av bedriftene hvordan man kan bygge på ting man allerede gjør for å bli mer bærekraftige.

Lettmetallfabrikken

Samarbeidsprosjekt mellom flere bedrifter om en ny produksjonsmetode som reduserer energiforbruk og gir mer effektiv produksjon blant annet av lettvektskomponenter til elektriske kjøretøy.


Store strukturer i aluminium

Stålverk er svært energikrevende og blant de største kilden til forurensning. Ved å heller bruke aluminium til større, lastbærende konstruksjoner, vil utslipp i alle ledd reduseres, transport vil bli enklere, og resirkulering enklere.

CROSS/Hexagon Ragasco

CROSS er et innovasjonsverksted der eksperter fra mange fagområder samles for å løse konkrete problemstillinger en bedrift måtte ha. I oktober 2021 stilte Hexagon Ragasco med en utfordring på hvordan de kunne gjenbruke eller resirkulere utdaterte kompositt-gassbeholdere, og dette har resultert i et prosjekt som Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen (der VAAGER sitter i styret), også har støttet finansielt.


Betera

Betera startet sitt prosjekt i Oslo, men flyttet mye av virksomheten til Gjøvik og VAAGER på grunn av et sterkt kompetansemiljø. Deres løsning måler nivået i avfallsbeholdere, som åpner for mer effektiv transport (mindre utslipp og mer effektiv bruk at arbeidskraft), samt mulighet for «pay-as-you-throw» forretingsmodeller.


Intelligate

Inelligate jobber med smarte byer (FNs mål 11.2) der de etablerer en infrastruktur for nettverksbaserte og intelligente tjenester for å kontrollere f.eks vegbelysning, gi trafikkinformasjon, hente sensordata, kommunisere med autonome kjøretøy med mer.

Luminarus

Luminarus begynte som et prosjekt i idéakseleratoren Boost It i 2019 og jobber innenfor smarte byer. De gir innbyggere sanntids-informasjon om for eksempel luftkvaliteten i byen og de gir innbyggeren muligheten til å prøve ut f.eks hvordan økt biltrafikk påvirker luftkvaliteten i byen.


Avisomo

Avisomo ble startet av to studenter fra elektroingeniørlinja på NTNU Gjøvik og begynte sin reise hos VAAGER Innovasjon gjennom idéakseleratoren Boost It. De jobber med vertical farming ved bruk av modulære vertikale dyrkingssystemer for bær or grønnsaker, muliggjort med intelligent bruk av LED-beysning, kontrollert vanning og tilførsel av næring.


Plast i Raufossindustrien/Solør Bioernergi

Sommeren 2022 tok VAAGER initiativ til å kartlegge all plast og plastavfall som går gjennom Raufossindustrien, med mål om en potensiell sirkulær verdikjede. Hvis man samler rene plastfraksjoner og de er av tilstrekkelig volum, er bedrifter som Quantafuel interessert i dette, og da kan man etter hvert etablere en sirkulær verdikjede hvor plastavfall kan bli til nytt råstoff.

VAAGER innovasjon AS

Postadresse: PB 104, 2801 GjøvikBesøksadresse: Bright House, Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik

Bygning 5, Raufoss Industripark

Våre partnere: