07.04.2022

SkatteFUNN-kurs med Forskningsrådets fagrådgivere

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste?

28.04.2022

Idékonkurranse for studenter ved NTNU og HINN

Invitasjon til idékonkurranse for studenter i Innlandet.

11.05.2022

Informasjonsmøte for KLP Trykktanken Cyber 22

Trykktank på Gjøvik med tema Cybersikkerhet.

13.09.2022
13.09.2022

Næringslivsdagen 2022

Bli med på Innlandets største møteplass for studenter og lokalt næringsliv!

30.-31.08.2022

Infomøte KLP Trykktanken

Har du en idé eller et spennende prosjekt i din bedrift innenfor cyber/teknologi?

20.09.2022

Boost It

Bli med på årets Boost It! Et akseleratorprogram for deg med en idé eller gründerbedrift.

29.-31.08.2022

Sikkerhetsfestivalen 2022

Bli med på Norges største festival for cybersikkerhet!

21.09-02.10.2022

Forskningsdagene Gjøvik

Bli med på Forskningsdagene 2022! Det vil bli mange spennende arrangementer for både store og små.

08.09.2022

Idékonkurranse

Bli med på idékonkurranse med fine premier!

01.12.2022

Pitchekonkurranse Boost It

Bli med på en hyggelig aften hvor deltakerne i Boost It skal presentere sitt prosjekt!

Kommende arrangementer

06.06.2023

Resultater Innlandsporteføljen

På vegne av prosjektet Innlandsporteføljen har vi gleden av å invitere til lansering av av hovedresultatene fra arbeidet.

22.05.23

3D Printer – Basic training

Bli med på grunnleggende kurs i 3D-printing og CAD-tegning.

Tidligere arrangementer

21-23th April

Startup Preschool

Do you have a business idea? Do you want to start a business in Innlandet? Join Startup Preschool in Gjøvik to realize it!

28.04.23

Webinar: informasjon om inkubatorprogrammet

Lyst til å starte egen bedrift? Bli med å hør om hvordan vi kan hjelpe deg!

Idékonkurranse, mennesker
19.04.2023

Idékonkurranse 2023

Har du en idé som kan bli det neste store? Vi arrangerer en idékonkurranse hvor du har muligheten til å pitche din idé.

Pitch, presentasjon
13.04.2023

Hvordan gjøre en god pitch?

Hva bør en pitch bestå av og hvordan bør den presenteres? Bli med på en ettermiddag med krasjkurs i pitch!

Informasjonsmøte om støtteordninger til FoU-prosjekter i bedrifter i 2023

Velkommen til informasjonsmøte om støtteordninger til forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter i 2023.

03.02.2023

Frokostmøte

Tema cybersikkerhet og operasjonell teknologi (OT)

01.02.2023

Læringsfabrikken medlemsmøte – orientering om “Pilot CNC”

Læringsfabrikken inviterer til et medlemsmøte hvor de presenterer utdanningspiloten "Pilot CNC", informerer om mulighetene og ønsker å rekruttere aktuelle bedrifter til å delta i pilotprosjektet.

17.02.2023

Praktisk kurs bærekraftsrapportering

Dette er et av tre felles kurssamlinger satt opp av TotAl-gruppen, hvor de to neste blir "Innføring i LCA" og "EUs grønne taksonomi".

26.01.2023

Samling for teknologimiljøene i Innlandet

Workshop med tema: "Hva må til for at teknologimiljøet i Innlandet skal vokse?"

16.11.2022

Bærekraftseminar 2022

Lær hvordan å ta bærekraft i bedrift fra ord til handling