Med en offensiv tilnærming, kontroll på miljøavtrykk, rutiner for prising og beskrivelse i anbud,kan bærekraft bli et konkurransefortrinn for bedrifter som behersker innholdet.

Med dette som utgangspunkt har TotAl-gruppen satt opp tre felles kurssamlinger for 2023. Kursopplegget er utformet og tilpasset SMB-bedriftene. Gjennom tre moduler skal vi gjennomgå; de praktiske elementene ved bærekraftsrapportering, innføring i livsløpsvurdering, samt EUs grønne taksonomi. Målet er å gjøre deltakerne i stand til å ta riktige strategiske grep og forberede egen
organisasjon i forkant av kravene som kommer. Rent praktisk skal deltakerne bli i stand til å beskrive sine produkters miljøavtrykk og gi input til EPDer. Hver modul vil gjennomføres med relevante innledere og foredragsholdere fra bedrifter som gjennom prosjekter og aktiv jobbing allerede har iverksatt nye retningslinjer.

 

Målsettinger for kurset:

  • Økt kjennskap til helheten i bærekraftsbegrepet og hva dette betyr for egen bedrift
  • Få kjennskap til EU sin taksonomi og hva dette kan bety for egen bedrift
  • Økt bevissthet for hvordan bærekraft og livsløpsanalyser (LCA) kan brukes for å øke egen konkurransekraft gjennom reduserte
    kostnader og økt attraktivitet
  • Økt forståelse for arbeidet med å utarbeide og tyde EPD’er (Environmental Product Declaration)
  • Øke forståelsen for hvordan livsløpsanalyser (LCA) kan gjennomføres i egen bedrift

Påmelding

Påmelding her

Tid og sted

Tid: 14.06.2023, 09.00-15.00

Sted: Raufoss industripark - Bygning 5, Kortosvegen, 2830 Raufoss