VAAGER oppstart

Har du en idé, men mangler støtte og hjelp på veien for å realisere den? Da kan vi hjelpe deg via vårt inkubatorprogram VAAGER oppstart. Inkubatoren til VAAGER bistår gründere fra idéfase til vekst gjennom kompetanse, nettverk og kapital.

Hva er en inkubator?

En inkubator er en organisasjon som gir støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon. Med vår kunnskap og miljøene vi samarbeider med, er målsetningen at din virksomhet skal settes ut i live mer suksessfull (og kanskje raskere) enn om du skulle gått opp alle veiene på egenhånd.

Inkubator vs akselerator - hva er forskjellen?

Mens man via det tidsavgrensede akseleratorprogrammet Boost It fokuserer på læring knyttet til oppstart av egen bedrift med gründeridéen, vil man med inkubatorprogrammet VAAGER oppstart foredle forretningsidéen ved større bruk av mentorordning, nettverk og forskermiljøer.

Hvem kan få hjelp via vårt inkubatorprogram?

Vi støtter de som VAAGER. Er det deg, så ta kontakt for en uforpliktende prat.
VAAGER har hjulpet et bredt spekter av oppstartsbedrifter fra mekanisk industri, via IoT, helseteknologi, forsvar og industriell landbruksproduksjon, til banebrytende cybersikkerhetsløsninger.

Fem viktige ting å tenke på når man starter bedrift.

Få hjelp av en innovasjonsrådgiver

Hvert år bistår vi et stort antall gründere med utfordringer som oppstår i en startup. Ved å delta i inkubatorprogrammet får du ta del i et tett samarbeid med oss som innovasjonspartner. Vi følger din startup fram til realisering, og inntar nærmest rollen som en «medgründer».

Som deltaker i vårt inkubatorprogram får du

  • Rådgivning innen økonomi, finans, selskapsetablering, forretningsstrategi, analyse og plan
  • Råd om profilering, PR og markedsutvikling, markedsstrategi og salg
  • Bistand til produktstrategi, produktutvikling og styrearbeid
  • Bistand til innkjøp av spesialisttjenester, som f.eks. juridisk bistand, designutvikling eller markedsundersøkelser
  • Introduksjon til relevante internasjonale og nasjonale nettverk, bl.a. det offentlige virkemiddelapparatet
  • Tilrettelegging for et sosialt, faglig miljø og arrangementer i VAAGER sine lokaler
  • Invitasjoner til relevante kompetansesøkende kurs og nettverk
  • Profilering av selskapet på VAAGER sine websider
  • Kontorplass ved Bright House på Gjøvik eller i Bygg 5 på Raufoss Industripark

Deltakelsen i inkubatorprogrammet VAAGER oppstart koster fra 2500,- til 3500,- pr. måned. Vi har også et program kalt preinkubasjon som i utgangspunktet koster 500,- pr. måned.

Har du spørsmål om inkubatorprogrammet?

Ta kontakt med Atle Dyrli på
telefon: 97 76 41 58 eller
e-post: atle@vaager.com

VAAGER oppstartsbedrifter

VAAGER innovasjon AS

Postadresse: PB 104, 2801 GjøvikBesøksadresse: Bright House, Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik

Bygning 5, Raufoss Industripark

Våre partnere: