Installasjonen «Skynja» på plass på Strømsø i Drammen.

MAGR AS - Informasjonsdeling i smarte byer

MAGR AS er en oppstartsbedrift ledet av Maria Grave og Magnus Swensen. Som nyutdannede deltok de på VAAGER innovasjon sitt idéakseleratorprogram, Boost It i 2019. De to påfølgende årene ble de inkubatorbedrift i VAAGER oppstart.

MAGR AS jobber innenfor smarte byer, mer spesifikt informasjonsdeling, og i vinter installerte de prosjektet «Skynja» på Knutepunkt Strømsø, der innbyggerne i sanntid vil se hvordan luftkvaliteten er i Drammen. MAGR står for softwaren og designer skulpturene etter sted og formål, og interaktive data kan for eksempel være luftkvalitet, vannkvalitet og trafikk. Interessen er stor – kanskje det kommer en skulptur nær deg?

Prosjektet er et samarbeid med Drammen kommune, IT-firmaet Arrow ECS, VAAGER innovasjon og Knutepunkt Strømsø.

Les mer om prosjektet her: Drammen kommune

Les mer om prosjektet her: dt.no