NCE - Store strukturer i aluminium

På oppdrag fra NCE og med bistand fra Svein Terje Strandli har VAAGER gjennomført et avklaringsprosjekt for å avdekke interesse og forutsettinger for en felles regional satsning for å utvikle og levere store lettvektstrukturer til krevende kunder.

Sammen med Raufoss Engineering AS og Haugseth Holding AS arbeides det nå med å videreføre dette som et hovedprosjekt. Målsettingen er etablering av en ny teknologibedrift med forretningsmodell basert på strategiske fortrinn i nøkkelteknologi for aluminium og med fokus på miljø, bærekraft og resirkulering.