Praktisk kurs i bærekraftsrapportering

Foreleser: Ole Sverre Spigseth, StyreForeningen
Innhold:

  • Bærekraftsrapportering – steg for steg
  • Ledelsens ansvar ift bærekraft og bærekraftsrapportering
  • Nåværende og forventede krav fra myndigheter og EU
  • De vanligste sertifiseringsordningene for bærekraft
  • Oversikt over de vanligste standarder og metoder for klimaregnskap og rapportering av bærekraft
  • EUs taksonomi – konsekvenser ikke bare for de største bedriftene
  • Nærmere om Global Reporting Initiative
  • Involvering av interessenter
  • Vesentlighetsprinsippet
  • Verifisering

Tid og sted

17. februar 2023

09.00-15.00

Raufoss industripark - Bygning 5,
Kortosvegen, 2830 Raufoss

Påmelding

For påmelding trykk her