Er du gründer?

Hva trenger du bistand til for å realisere din gründeridé? VAAGER har to ulike programmer for deg som sitter på en idé du ønsker å lansere.

AkseleratorprogrammetBoost It

AkseleratorprogrammetBoost It

Har du en gründeridé, men mangler kunnskapen og verktøyene for å starte din egen bedrift? Med det to måneder lange akseleratorprogrammet Boost It, får du hjelp i alle fasene av din startup.

Boost it

InkubatorprogrammetVAAGER oppstart

InkubatorprogrammetVAAGER oppstart

Med en deltakelse i inkubatorprogrammet får du bistand fra idéfase til vekst gjennom kompetanse, nettverk og kapital. Programmet er ikke tidsavgrenset på samme måte som Boost It, og fokuserer på utstrakt bruk av mentorordning, nettverk og forskermiljøer.

VAAGER oppstart