VAAGER vekst skal gi bedriftene raskere tilgang til relevant kunnskap, nettverk og fagmiljøer, spesialtilpasset deres behov.

Det har lenge vært et ønske fra vårt nettverk, våre eiere og samarbeidspartnere, og ikke minst fra oss ansatte i VAAGER innovasjon, å kunne tilby tjenester mer rettet mot etablerte SMB-bedrifter.

Mye av verdiskapningen i Innlandet skjer i segmentet for små og mellomstore bedrifter. Knapphet på tid, ressurser og mangel på kunnskap om innovasjonsprosesser gjør imidlertid at mange opplever å være «fanget» i egen hverdag. Dette ønsket vi i VAAGER å gjøre noe med, og rett før jul 2021 fikk vi en gladmelding om at Innlandet fylkeskommune bevilger midler som muliggjør en slik satsning.

VAAGER skal være en innovasjonspartner som hjelper bedriftene å avdekke, avklare, prioritere, og iverksette prosjekter, samt tilby verktøy som hjelper selskapene å sette innovasjon i system.

Vi har stor tro på at flere tenkende hoder som stiller de viktige spørsmålene på et tidlig stadium øker prosjektenes sjanse for å lykkes, samtidig som det reduserer risiko. Målsettingen er å stimulere til økt verdiskapning, konkurransekraft og mer robuste, levedyktige bedrifter i Innlandet.

Kick-off for programmet ble gjennomført i sammenheng med innovasjonskurset vi holdt i overgangen februar/mars.

Les mer om VAAGER vekst her