Vinnere av konkurranse. Fem mennesker mottar pris.

Takk til alle som var med på idékonkurransen!

Idékonkurranse

Torsdag 8. september kjørte vi i gang med høstens konkurranse.  Dette arrangementet hadde vi i samarbeid med Start Gjøvik og gode partnere i Gjøvikregionen Utvikling og HelseInn.

Denne konkurransen var for studenter i regionen, hvor de skulle presentere en idé på et nytt konsept eller en forbedring av et allerede eksisterende. De hadde tre minutter til rådighet og men mulighet for hjelpemidler som PowerPoint eller prototyper.

Studentene kunne selv velge tema og problemstilling, noe som resulterte i mange spennende presentasjoner som tok opp flere gode løsninger.

Oppmøte denne ettermiddagen var helt supert! Det var nærmere 60 studenter tilstede og 12 presentasjoner ble gjennomført. I publikum var det høyt engasjement og god stemning.

Til å vurdere presentasjonene hadde vi en jury bestående av medlemmer fra NTNU, Easyplan og Ungt Entreprenørskap. Disse hadde gjort seg opp noen kriterier på forhånd og vurderte deltagerne på bakgrunn av disse. På slutten av arrangementet ble det da plukket ut en 1., 2., og 3. plass. Premiene var denne gang en sjekk på kr 10 000 og tre måneders gratis preinkubatoravtale til førsteplass, kr 5 000 og tre måneders gratis preinkubatoravtale til andreplass og tre måneders gratis preinkubatoravtale til tredjeplass.

 

Bli med neste år?

Dette er et av flere type arrangementer vi i Vaager har i løpet av året. Ønsker du å bli med til neste år eller følge med på andre arrangementer vi har eller deltar på, følg med på vår nettside eller sosiale medier.

Takk til alle som møtte opp, så håper vi å se dere igjen på senere arrangementer! For dere som ønsker å ta idéen deres videre eller dere som ble inspirert til nye idéer, er det åpen påmelding til Boost It! Boost It er en akselerator for nyoppstartede bedrifter eller de som ønsker å starte bedrift. Mer informasjon om dette programmet finner du ved å trykke på lenken i teksten.

Bilder fra kvelden

Tagline

Spennende idékonkurranse!


Innovasjonscamp på NTNU

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp

Onsdag arrangerte Ungt Entreprenørskap Innlandet en heldags Innovasjonscamp for studenter ved IVB-fakultetet på NTNU i Gjøvik. Innovasjonscamp er en treningsleir for kreativitet og nytenking, hvor samarbeid og idéutviklingsprosess er rammeverket.

Oppdraget studentene skulle løse, lød som følger: Hvordan kan vi, ved bruk av smart teknologi eller gunstige løsninger, sikre økt energieffektivitet i privathusholdninger og/eller bedrifter?

Studenter

Med UE som prosessveiledere fikk studentene trening i å generere ideer og etter hvert utvikle forretningsideer som svarte på oppdraget, noe studentene klarte med stor suksess! Ideene strakte seg fra komprimerbar isolasjon til varmevekslere for avløpsvann, hvorav sistnevnte ble kåret til dagens beste forretningsidé.

I juryen satt representanter fra NTNU, Vaager Innovasjon, Innovasjon Norge og Maria H. Grave, ung gründer fra Gjøvikregionen som har startet selskapet Luminarus. Maria ga også studentene et innblikk i sin hverdag som ung gründer og veien fra idé til startup.


Linjeforeningsdagen NTNU

I dag har vi deltatt på linjeforeningsdagen på NTNU. Her fikk vi dele stand med Start Gjøvik, og sammen delt informasjon om gründermiljøet i Gjøvik og hvilke muligheter som er.

Vi møtte på mange hyggelige studenter og det blir spennende å se om det kommer noen nye gode idéer eller startups fra denne gjengen.

Start Gjøvik og Vaager jobber tett sammen og vil gjennom året avholde ulike arrangementer relatert mot startups og det å drive bedrift, samt flere konkurranser med premier.

Er du student og ønsker å vite mer om entreprenørskap, ta kontakt med Start Gjøvik på sosiale medier eller ta turen innom dem på Campus.


Bli med i Boost It 2022!


Hvem er kunden?

Nordmenn er ofte svært gode på teknologi og leverer høy kvalitet, men av og til kan det være vanskelig å nå ut til kunden. Vi i VAAGER kan hjelpe deg.

Kunde- og markedsforståelse er fundamentalt for oss i VAAGER innovasjon, og en bedrift som ikke evner å tilpasse seg markedet vil ikke være bærekraftig og vil slite med å overleve.

Ofte er kunnskapsinnhenting et av våre viktigste bidrag, da det danner grunnlaget for strategier, aktiviteter og prioriteringer. Hvor står vi og hvor skal vi, er fundamentale spørsmål i den sammenheng.

VAAGER innovasjon kan hjelpe deg å bygge kunnskap om markedet og finne svar på disse spørsmålene. Gjennom vårt nettverk kan vi også nå ut til en rekke bedrifter som har løst lignende utfordringer fra før.


Innovasjonskurs - nytt, nyttig og nyttiggjort!

24. januar 2022 startet VAAGER et omfattende, åtte dagers innovasjonskurs. Kurset var delt inn i fire moduler; fellessamling på to dager med fokus på innovasjon i etablert bedrift og tre valgfrie moduler innenfor bærekraft, forsvar og helse.

På fellessamlingene fikk deltakerne flere nyttige verktøy for å finne inspirasjon, strukturere idéene og analysere potensialet.

I modulen om bærekraft lærte man hvordan man tar bærekraft fra et abstrakt begrep til konkrete tiltak i sin egen bedrift, og hvordan bærekraft kan bli et konkurransefortrinn.

I forsvarsmodulen ble vi tatt med «på innsiden» av norsk forsvarsindustri og nettverket av aktører og virkemidler vi har i Norge.

I helsemodulen gikk vi rett på sak og fikk vite hvordan helseindustrien i Norge virker, hvordan man posisjonerer sine produkter og tjenester, og hvordan man kan finansiere prosjektene sine.

"Som gründer har dette kurset spart meg for et år med arbeid!"

– deltaker på innovasjonskurset

Ble du interessert i å lære mer om noe av dette?

Ta kontakt

Takk til NCE Manufacturing og Innovasjon Norge for oppdraget, og hjertelig takk til alle foredragsholdere og bidragsytere!

Sjur Dagestad/Innoco, Vegard Jensrud/Hexagon Ragasco, Øystein Håkonsløkken/NAMMO, Ketil Skjeggedal/TDG, Petter Dalby/Spectac, Egil Utheim/Halodi Robotics, Rune Evensen/Thune Produkter, Pedersen & Jørgensen, Dag Arnesen/IDT Solutions, Truls Berg/Open Innovation Lab of Norway, Finn Kristian Tokvam/Tokvam, Ebbe Deraas/Proneo, Maria Hardine Dahl og Tore Helland/FFI, Geir Inge Brelin/Sparebank1 Østlandet, Sigurd Sagen Vildåsen/SINTEF, Tom Samuelsen/PartnerPlast, Anders Haug Thomassen/LESS


VAAGER vekst ser dagens lys

VAAGER vekst skal gi bedriftene raskere tilgang til relevant kunnskap, nettverk og fagmiljøer, spesialtilpasset deres behov.

Det har lenge vært et ønske fra vårt nettverk, våre eiere og samarbeidspartnere, og ikke minst fra oss ansatte i VAAGER innovasjon, å kunne tilby tjenester mer rettet mot etablerte SMB-bedrifter.

Mye av verdiskapningen i Innlandet skjer i segmentet for små og mellomstore bedrifter. Knapphet på tid, ressurser og mangel på kunnskap om innovasjonsprosesser gjør imidlertid at mange opplever å være «fanget» i egen hverdag. Dette ønsket vi i VAAGER å gjøre noe med, og rett før jul 2021 fikk vi en gladmelding om at Innlandet fylkeskommune bevilger midler som muliggjør en slik satsning.

VAAGER skal være en innovasjonspartner som hjelper bedriftene å avdekke, avklare, prioritere, og iverksette prosjekter, samt tilby verktøy som hjelper selskapene å sette innovasjon i system.

Vi har stor tro på at flere tenkende hoder som stiller de viktige spørsmålene på et tidlig stadium øker prosjektenes sjanse for å lykkes, samtidig som det reduserer risiko. Målsettingen er å stimulere til økt verdiskapning, konkurransekraft og mer robuste, levedyktige bedrifter i Innlandet.

Kick-off for programmet ble gjennomført i sammenheng med innovasjonskurset vi holdt i overgangen februar/mars.

Les mer om VAAGER vekst her