Nyutdannet i bærekraftig entreprenørskap

Veldig stas at to av våre ansatte har fullført et studie i bærekraftig entreprenørskap ved Universitetet i Sørøst-Norge denne våren, med topp karakter! 
 
Dette studiet har utstyrt dem med kunnskap og verktøy for å implementere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet, spesielt med fokus på industriell innovasjon. De har nå oppnådd verifisering i S-E-A-M-metoden (Systemic Entrepreneurship Activity Method), som gir dem en solid plattform for å integrere bærekraft i vårt arbeid med nyetableringer, innovasjonsprosjekter og industriell innovasjon.

Mette Foss Dalseg

Maria Heggelund Grave

Gjennom studiet har de fått en dypere forståelse av betydningen av bærekraftig praksis. Ved hjelp av S-E-A-M-metoden har de lært å identifisere og utnytte muligheter for innovasjon og vekst, samtidig som de tar hensyn til miljøet, samfunnet og økonomien.
 
I tillegg til S-E-A-M-metoden, har de blitt eksperter på å bruke verktøyet Entreprenerdy . Entreprenerdy hjelper til med å strukturere og organisere ideer, mål og handlinger på en helhetlig måte. Ved å kombinere S-E-A-M-metoden og Entreprenerdy, vil man enklere kunne utvikle en solid forretningsplan som tar hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter.
 
Vi jobber konsekvent med kompetanseheving i Vaager slik at vi kan hjelpe deg og ditt selskap på best mulig måte. Erfaringene og kunnskapen Mette og Maria har fått gjennom dette emnet er med på å styrke vårt tilbud til dere.


Kurs i LCA og EPD

Bærekraft

Kurs 2 av tre i bærekraft

I dag holdt NORSUS kurs i LCA og EPD på dag 2 av TotAl-gruppens tre-dagers kursserie på bærekraft. Vaager har laget programmet for TotAl-gruppen med støtte fra Gjøvikregionens Næringsutviklingsprogram. Et fulltegnet kurs med mange engasjerte deltagere fra innlandets industribedrifter.

Vite mer?

Vil dere også komme under overflaten på bærekraftsfaget og forberede lokalt næringsliv på hva som kommer av standarder og krav, ta kontakt med oss!


Startup Preschool


Idékonkurranse

Kreativitet og inspirasjon i fokus

Vi arrangerte nylig i samarbeid med Næring i Ringsaker, Moelv Næringspark, Start Gjøvik og Gjøvikregionen Utvikling, en spennende idékonkurranse, hvor alle som ønsket kunne melde seg på med en idé eller delta som publikum. Arrangementet samlet en rekke innovative og engasjerte personer som var klare til å pitche sin beste idé.

Hver deltaker fikk tre minutter på scenen til å presentere sin idé foran en jury som stilte spørsmål etter hver presentasjon. Stemningen i rommet var god, og alle deltakerne var ivrige etter å høre hva de andre hadde å si.

Etter mange imponerende presentasjoner var det tid for juryen å velge ut en vinner. Juryen var imponert over nivået av kreativitet og innovasjon som ble presentert, og valget var ikke enkelt. Til slutt ble det kunngjort tre vinnere; en første-, andre- og tredjeplass.

Den heldige vinneren av første plass gikk hjem med en flott premie og den æren av å vinne konkurransen. Men selv om ikke alle kunne ta med seg en premie hjem, var alle deltakerne vinnere på sin egen måte. De fikk muligheten til å utvikle sin presentasjonsevne og vise frem sin kreativitet foran et publikum.

Arrangementet var ikke bare en konkurranse, men også en inspirerende og hyggelig kveld. Pizzaen var på menyen, og det var en flott mulighet for mingling og nettverksbygging.

“Vi er veldig fornøyd med resultatene fra idékonkurransen, og vi er takknemlige for alle som deltok,” sier en av arrangørene. “Det var flott å se så mye entusiasme og kreativitet på ett sted. Vi håper å gjenta arrangementet igjen i fremtiden og se enda flere spennende idéer.”

Alt i alt var idékonkurransen en stor suksess og en flott mulighet for alle involverte til å lære og utvikle seg selv.


AgriFoodTech

Mennesker, samling, gård

Realiser din idé - møte om teknologi i landbruket

I går var vi så heldige å få delta på AgriFoodTech, “Realiser din idé – møte om teknologi i landbruket”, på tidligere Hveem forsøksgård. 😊
Her fikk vi en gjennomgang av AgriFoodTech Norway-satsningen, og hvordan man kan få tilskudd og hjelp til utvikling. Det ble også en panelsamtale med gründere av landbruksprodukter og deres erfaringer rundt utviklingen av deres produkter. 🍎🌾
Tusen takk til arrangørene, Klosser Innovasjon, NCE Heidner Biocluster, Gjøvikregionen Utvikling og Innlandet fylkeskommune, for en hyggelig og lærerik aften hvor vi ble bedre kjent med mulighetene som ligger i landbruket, og Anstein Freberg for bruk av gården 😃


"Hva må til for at teknologimiljøene i Innlandet skal vokse?"

Workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet

“Hva må til for at teknologimiljøene i Innlandet skal vokse?” var problemstillingen under dagens workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet.
Mange viktige temaer ble satt lys på, samt gode forslag og idéer kom fram av arbeidet og diskusjonene gjennom denne dagen.
Et punkt som kom fram var at Innlandet sitter på mange muligheter. Vi har sterke utdanningsinstitusjoner, godt etablert næringsliv og ivrige klynger og kommuner. Dermed er det viktig med et godt samarbeid for å styrke det vi allerede har, men også legge til rette for videre utvikling og innovasjon.
Det blir spennende å følge med på denne utviklingen!
Innlandsporteføljen inviterte til denne workshopen i samarbeid med Digital Innlandet, The Norwegian Cluster for Cyber Security, VRINN Immersive Learning Cluster og Hamar Game Collective.

TAGLINE

næringsbygg. Mustad Næringspark, innovasjon

10 nye år!

Sivas Inkubasjonsprogram

Dette er en stor glede for oss å meddele at vi har blitt tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram for 10 nye år! Dette gjør at vi har mulighet til å fortsette vårt arbeide med innovasjon i Gjøvikregionen og hjelpe enda flere oppstartsbedrifter de neste 10 årene. Dette vil igjen kunne skape arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt, men også muligheter for nasjonalt og internasjonalt.

Siden år 2000 har vi jobbet tett med gründere og oppstartsbedrifter. Vi har hjulpet gründere hele veien fra idé til selskapsetablering, søknadsskriving, innhenting av humankapital og kapital, forretningsmodeller og markedsplaner og så langt det er behov.

Vi gleder oss til å fortsette med dette og videre arbeid.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker å starte egen bedrift eller gjøre innovasjon og utvikling i din allerede eksisterende bedrift.


Avslutning årets Boost It

Boost IT

En innholdsrik kveld

Da var Boost IT ferdig for i år. Det har vært en innholdsrik høst med spennende businessidéer, innen industri, teknologi og helseteknologi, og engasjerte gründere.

Gjennom høsten har vi hatt fellessamlinger hver uke hvor vi har hatt ulike temaer som er knyttet til det å starte egen bedrift. Vi har vært gjennom BMC (business model canvas), EFU-analyse (egenskap, fordel ulempe), salgstrening, besøk av Innovasjon Norge, samt eksterne foredragsholdere.

Som tidligere år, avsluttet vi akseleratoren med en pitchekonkurranse for deltakerne. I år hold vi denne på Heim hvor vi hadde en hyggelig kveld med mat, drikke, eksterne foredragsholdere og ikke minst en 3 min pitch fra hver deltaker. For å kåre en 1. og 2. plass var vi så heldige å få deltakere fra Gjøvik kommune, NTNU, Start Gjøvik og Betera.

Vi ønsker alle våre deltakere lykke til videre på gründerreisen!

Bilder fra kvelden


KLP Trykktanken Cyber

Cyber Security 2022

Gjennom 3 uker og 3 felles samlinger har fire selskaper jobbet med forretningsplaner og markedsplaner for å kunne ta neste steg i markedet. Trykktanken er et program som KLP har hatt i flere år, hvor CoFounder står for innhold og veiledning av bedriftene underveis.

Selskapene som deltok i Trykktanken var Diri, Mobi, EYD Tech og Hack Hunch, og de jobber alle med problemstillinger innen cybersikkekrhet.

Siste samling endte i en presentasjonsrunde hvor selskapene skulle presentere sine produkt/tjenester, samt det de hadde jobbet med under Trykktanken. Panelet som skulle bedømme presentasjonene bestod av deltakere fra NTNU Gjøvik, Innovasjon Norge, Microsoft og KLP. I publikum var det viktige representanter fra ulike kommuner i området.

Alle selskapene gjennomførte gode presentasjoner, men det var Mobai som gikk av med seieren.

Bilde: Deltakere i Trykktanken sammen med panelet.

Det har vært spennende og gøy å få delta på Trykktanken sammen med selskapene, CoFounder, Digital Innlandet, NTNU og KLP disse ukene.

Vi ønsker alle selskapene som deltok lykke til videre, og håper dette programmet har åpnet noen flere dører og muligheter for utvikling.

Årets deltakereVinnere av konkurranse. Fem mennesker mottar pris.

Takk til alle som var med på idékonkurransen!

Idékonkurranse

Torsdag 8. september kjørte vi i gang med høstens konkurranse.  Dette arrangementet hadde vi i samarbeid med Start Gjøvik og gode partnere i Gjøvikregionen Utvikling og HelseInn.

Denne konkurransen var for studenter i regionen, hvor de skulle presentere en idé på et nytt konsept eller en forbedring av et allerede eksisterende. De hadde tre minutter til rådighet og men mulighet for hjelpemidler som PowerPoint eller prototyper.

Studentene kunne selv velge tema og problemstilling, noe som resulterte i mange spennende presentasjoner som tok opp flere gode løsninger.

Oppmøte denne ettermiddagen var helt supert! Det var nærmere 60 studenter tilstede og 12 presentasjoner ble gjennomført. I publikum var det høyt engasjement og god stemning.

Til å vurdere presentasjonene hadde vi en jury bestående av medlemmer fra NTNU, Easyplan og Ungt Entreprenørskap. Disse hadde gjort seg opp noen kriterier på forhånd og vurderte deltagerne på bakgrunn av disse. På slutten av arrangementet ble det da plukket ut en 1., 2., og 3. plass. Premiene var denne gang en sjekk på kr 10 000 og tre måneders gratis preinkubatoravtale til førsteplass, kr 5 000 og tre måneders gratis preinkubatoravtale til andreplass og tre måneders gratis preinkubatoravtale til tredjeplass.

 

Bli med neste år?

Dette er et av flere type arrangementer vi i Vaager har i løpet av året. Ønsker du å bli med til neste år eller følge med på andre arrangementer vi har eller deltar på, følg med på vår nettside eller sosiale medier.

Takk til alle som møtte opp, så håper vi å se dere igjen på senere arrangementer! For dere som ønsker å ta idéen deres videre eller dere som ble inspirert til nye idéer, er det åpen påmelding til Boost It! Boost It er en akselerator for nyoppstartede bedrifter eller de som ønsker å starte bedrift. Mer informasjon om dette programmet finner du ved å trykke på lenken i teksten.

Bilder fra kvelden

Tagline

Spennende idékonkurranse!