"Hva må til for at teknologimiljøene i Innlandet skal vokse?"

Workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet

“Hva må til for at teknologimiljøene i Innlandet skal vokse?” var problemstillingen under dagens workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet.
Mange viktige temaer ble satt lys på, samt gode forslag og idéer kom fram av arbeidet og diskusjonene gjennom denne dagen.
Et punkt som kom fram var at Innlandet sitter på mange muligheter. Vi har sterke utdanningsinstitusjoner, godt etablert næringsliv og ivrige klynger og kommuner. Dermed er det viktig med et godt samarbeid for å styrke det vi allerede har, men også legge til rette for videre utvikling og innovasjon.
Det blir spennende å følge med på denne utviklingen!
Innlandsporteføljen inviterte til denne workshopen i samarbeid med Digital Innlandet, The Norwegian Cluster for Cyber Security, VRINN Immersive Learning Cluster og Hamar Game Collective.

TAGLINE

næringsbygg. Mustad Næringspark, innovasjon

10 nye år!

Sivas Inkubasjonsprogram

Dette er en stor glede for oss å meddele at vi har blitt tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram for 10 nye år! Dette gjør at vi har mulighet til å fortsette vårt arbeide med innovasjon i Gjøvikregionen og hjelpe enda flere oppstartsbedrifter de neste 10 årene. Dette vil igjen kunne skape arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt, men også muligheter for nasjonalt og internasjonalt.

Siden år 2000 har vi jobbet tett med gründere og oppstartsbedrifter. Vi har hjulpet gründere hele veien fra idé til selskapsetablering, søknadsskriving, innhenting av humankapital og kapital, forretningsmodeller og markedsplaner og så langt det er behov.

Vi gleder oss til å fortsette med dette og videre arbeid.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker å starte egen bedrift eller gjøre innovasjon og utvikling i din allerede eksisterende bedrift.


Avslutning årets Boost It

Boost IT

En innholdsrik kveld

Da var Boost IT ferdig for i år. Det har vært en innholdsrik høst med spennende businessidéer, innen industri, teknologi og helseteknologi, og engasjerte gründere.

Gjennom høsten har vi hatt fellessamlinger hver uke hvor vi har hatt ulike temaer som er knyttet til det å starte egen bedrift. Vi har vært gjennom BMC (business model canvas), EFU-analyse (egenskap, fordel ulempe), salgstrening, besøk av Innovasjon Norge, samt eksterne foredragsholdere.

Som tidligere år, avsluttet vi akseleratoren med en pitchekonkurranse for deltakerne. I år hold vi denne på Heim hvor vi hadde en hyggelig kveld med mat, drikke, eksterne foredragsholdere og ikke minst en 3 min pitch fra hver deltaker. For å kåre en 1. og 2. plass var vi så heldige å få deltakere fra Gjøvik kommune, NTNU, Start Gjøvik og Betera.

Vi ønsker alle våre deltakere lykke til videre på gründerreisen!

Bilder fra kvelden


KLP Trykktanken Cyber

Cyber Security 2022

Gjennom 3 uker og 3 felles samlinger har fire selskaper jobbet med forretningsplaner og markedsplaner for å kunne ta neste steg i markedet. Trykktanken er et program som KLP har hatt i flere år, hvor CoFounder står for innhold og veiledning av bedriftene underveis.

Selskapene som deltok i Trykktanken var Diri, Mobi, EYD Tech og Hack Hunch, og de jobber alle med problemstillinger innen cybersikkekrhet.

Siste samling endte i en presentasjonsrunde hvor selskapene skulle presentere sine produkt/tjenester, samt det de hadde jobbet med under Trykktanken. Panelet som skulle bedømme presentasjonene bestod av deltakere fra NTNU Gjøvik, Innovasjon Norge, Microsoft og KLP. I publikum var det viktige representanter fra ulike kommuner i området.

Alle selskapene gjennomførte gode presentasjoner, men det var Mobai som gikk av med seieren.

Bilde: Deltakere i Trykktanken sammen med panelet.

Det har vært spennende og gøy å få delta på Trykktanken sammen med selskapene, CoFounder, Digital Innlandet, NTNU og KLP disse ukene.

Vi ønsker alle selskapene som deltok lykke til videre, og håper dette programmet har åpnet noen flere dører og muligheter for utvikling.

Årets deltakereVinnere av konkurranse. Fem mennesker mottar pris.

Takk til alle som var med på idékonkurransen!

Idékonkurranse

Torsdag 8. september kjørte vi i gang med høstens konkurranse.  Dette arrangementet hadde vi i samarbeid med Start Gjøvik og gode partnere i Gjøvikregionen Utvikling og HelseInn.

Denne konkurransen var for studenter i regionen, hvor de skulle presentere en idé på et nytt konsept eller en forbedring av et allerede eksisterende. De hadde tre minutter til rådighet og men mulighet for hjelpemidler som PowerPoint eller prototyper.

Studentene kunne selv velge tema og problemstilling, noe som resulterte i mange spennende presentasjoner som tok opp flere gode løsninger.

Oppmøte denne ettermiddagen var helt supert! Det var nærmere 60 studenter tilstede og 12 presentasjoner ble gjennomført. I publikum var det høyt engasjement og god stemning.

Til å vurdere presentasjonene hadde vi en jury bestående av medlemmer fra NTNU, Easyplan og Ungt Entreprenørskap. Disse hadde gjort seg opp noen kriterier på forhånd og vurderte deltagerne på bakgrunn av disse. På slutten av arrangementet ble det da plukket ut en 1., 2., og 3. plass. Premiene var denne gang en sjekk på kr 10 000 og tre måneders gratis preinkubatoravtale til førsteplass, kr 5 000 og tre måneders gratis preinkubatoravtale til andreplass og tre måneders gratis preinkubatoravtale til tredjeplass.

 

Bli med neste år?

Dette er et av flere type arrangementer vi i Vaager har i løpet av året. Ønsker du å bli med til neste år eller følge med på andre arrangementer vi har eller deltar på, følg med på vår nettside eller sosiale medier.

Takk til alle som møtte opp, så håper vi å se dere igjen på senere arrangementer! For dere som ønsker å ta idéen deres videre eller dere som ble inspirert til nye idéer, er det åpen påmelding til Boost It! Boost It er en akselerator for nyoppstartede bedrifter eller de som ønsker å starte bedrift. Mer informasjon om dette programmet finner du ved å trykke på lenken i teksten.

Bilder fra kvelden

Tagline

Spennende idékonkurranse!


Innovasjonscamp på NTNU

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp

Onsdag arrangerte Ungt Entreprenørskap Innlandet en heldags Innovasjonscamp for studenter ved IVB-fakultetet på NTNU i Gjøvik. Innovasjonscamp er en treningsleir for kreativitet og nytenking, hvor samarbeid og idéutviklingsprosess er rammeverket.

Oppdraget studentene skulle løse, lød som følger: Hvordan kan vi, ved bruk av smart teknologi eller gunstige løsninger, sikre økt energieffektivitet i privathusholdninger og/eller bedrifter?

Studenter

Med UE som prosessveiledere fikk studentene trening i å generere ideer og etter hvert utvikle forretningsideer som svarte på oppdraget, noe studentene klarte med stor suksess! Ideene strakte seg fra komprimerbar isolasjon til varmevekslere for avløpsvann, hvorav sistnevnte ble kåret til dagens beste forretningsidé.

I juryen satt representanter fra NTNU, Vaager Innovasjon, Innovasjon Norge og Maria H. Grave, ung gründer fra Gjøvikregionen som har startet selskapet Luminarus. Maria ga også studentene et innblikk i sin hverdag som ung gründer og veien fra idé til startup.


Linjeforeningsdagen NTNU

I dag har vi deltatt på linjeforeningsdagen på NTNU. Her fikk vi dele stand med Start Gjøvik, og sammen delt informasjon om gründermiljøet i Gjøvik og hvilke muligheter som er.

Vi møtte på mange hyggelige studenter og det blir spennende å se om det kommer noen nye gode idéer eller startups fra denne gjengen.

Start Gjøvik og Vaager jobber tett sammen og vil gjennom året avholde ulike arrangementer relatert mot startups og det å drive bedrift, samt flere konkurranser med premier.

Er du student og ønsker å vite mer om entreprenørskap, ta kontakt med Start Gjøvik på sosiale medier eller ta turen innom dem på Campus.


Bli med i Boost It 2022!


Hvem er kunden?

Nordmenn er ofte svært gode på teknologi og leverer høy kvalitet, men av og til kan det være vanskelig å nå ut til kunden. Vi i VAAGER kan hjelpe deg.

Kunde- og markedsforståelse er fundamentalt for oss i VAAGER innovasjon, og en bedrift som ikke evner å tilpasse seg markedet vil ikke være bærekraftig og vil slite med å overleve.

Ofte er kunnskapsinnhenting et av våre viktigste bidrag, da det danner grunnlaget for strategier, aktiviteter og prioriteringer. Hvor står vi og hvor skal vi, er fundamentale spørsmål i den sammenheng.

VAAGER innovasjon kan hjelpe deg å bygge kunnskap om markedet og finne svar på disse spørsmålene. Gjennom vårt nettverk kan vi også nå ut til en rekke bedrifter som har løst lignende utfordringer fra før.