MAGR AS - Informasjonskunst i smarte byer

Installasjonen «Skynja» på plass på Strømsø i Drammen.

MAGR AS - Informasjonsdeling i smarte byer

MAGR AS er en oppstartsbedrift ledet av Maria Grave og Magnus Swensen. Som nyutdannede deltok de på VAAGER innovasjon sitt idéakseleratorprogram, Boost It i 2019. De to påfølgende årene ble de inkubatorbedrift i VAAGER oppstart.

MAGR AS jobber innenfor smarte byer, mer spesifikt informasjonsdeling, og i vinter installerte de prosjektet «Skynja» på Knutepunkt Strømsø, der innbyggerne i sanntid vil se hvordan luftkvaliteten er i Drammen. MAGR står for softwaren og designer skulpturene etter sted og formål, og interaktive data kan for eksempel være luftkvalitet, vannkvalitet og trafikk. Interessen er stor – kanskje det kommer en skulptur nær deg?

Prosjektet er et samarbeid med Drammen kommune, IT-firmaet Arrow ECS, VAAGER innovasjon og Knutepunkt Strømsø.

Les mer om prosjektet her: Drammen kommune

Les mer om prosjektet her: dt.no


NCE - Store strukturer i aluminium

NCE - Store strukturer i aluminium

På oppdrag fra NCE og med bistand fra Svein Terje Strandli har VAAGER gjennomført et avklaringsprosjekt for å avdekke interesse og forutsettinger for en felles regional satsning for å utvikle og levere store lettvektstrukturer til krevende kunder.

Sammen med Raufoss Engineering AS og Haugseth Holding AS arbeides det nå med å videreføre dette som et hovedprosjekt. Målsettingen er etablering av en ny teknologibedrift med forretningsmodell basert på strategiske fortrinn i nøkkelteknologi for aluminium og med fokus på miljø, bærekraft og resirkulering.


Avisomo når verdisetting på 30 millioner kroner

Kombinasjonen av skarpe elektroingeniører, god plantekunnskap og industriell tankegang har Avisomo løst mange av utfordringene med vertikal dyrking.

Avisomo når verdisetting på 30 millioner kroner

Mens de var studenter på NTNU deltok Joe og Martin på vårt idéakseleratorprogram Boost It i 2018. Siden da har de fulgt oss som inkubatorbedrift i VAAGER oppstart. Det har vært en spennende reise med mange gode hjelpere og Avisomo har også fått hjelp av NIBIO og NMBU.

I fjor høst hjalp vi de med en emisjon som tok markedsverdien til Avisomo forbi 30 millioner kroner, og dermed er de godt posisjonert for videre vekst! Emisjoner er ofte kompliserte og dyre, hvor mange bedrifter må ty til kostbare advokater. Hos VAAGER innovasjon har vi denne kompetansen internt og gjennomførte den for Avisomo som inkubatorbedrift.

Du kan lese mer om Avisomo her: https://avisomo.no/