Veldig stas at to av våre ansatte har fullført et studie i bærekraftig entreprenørskap ved Universitetet i Sørøst-Norge denne våren, med topp karakter! 
 
Dette studiet har utstyrt dem med kunnskap og verktøy for å implementere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet, spesielt med fokus på industriell innovasjon. De har nå oppnådd verifisering i S-E-A-M-metoden (Systemic Entrepreneurship Activity Method), som gir dem en solid plattform for å integrere bærekraft i vårt arbeid med nyetableringer, innovasjonsprosjekter og industriell innovasjon.

Mette Foss Dalseg

Maria Heggelund Grave

Gjennom studiet har de fått en dypere forståelse av betydningen av bærekraftig praksis. Ved hjelp av S-E-A-M-metoden har de lært å identifisere og utnytte muligheter for innovasjon og vekst, samtidig som de tar hensyn til miljøet, samfunnet og økonomien.
 
I tillegg til S-E-A-M-metoden, har de blitt eksperter på å bruke verktøyet Entreprenerdy . Entreprenerdy hjelper til med å strukturere og organisere ideer, mål og handlinger på en helhetlig måte. Ved å kombinere S-E-A-M-metoden og Entreprenerdy, vil man enklere kunne utvikle en solid forretningsplan som tar hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter.
 
Vi jobber konsekvent med kompetanseheving i Vaager slik at vi kan hjelpe deg og ditt selskap på best mulig måte. Erfaringene og kunnskapen Mette og Maria har fått gjennom dette emnet er med på å styrke vårt tilbud til dere.