Hvordan starte egen bedrift?

26. juli 2023 – Atle Dyrli

5 viktige ting å tenke på

Så gøy at du kan tenke deg å starte bedrift! Til forskjell fra for ti år siden synes jeg det nå finnes veldig mye informasjon ute på internett om hvordan starte sin egen bedrift. Mye informasjon kan være fint, men det kan samtidig også medføre at det kan føles komplisert å starte egen bedrift da det er såpass mye en tilsynelatende må sette seg inn i. En ting som det tydeligvis ikke skrives så mye om, men som kan hjelpe deg på veien er i det minste å skille mellom 1) hva som er obligatorisk og egentlig ganske “enkelt” og 2) det som er smart å ha, men som samtidig kan være ganske “vanskelig”.

Obligatorisk og heldigvis enkelt

1| Valg av organisasjonsform

Det aller første en må ta stilling til er gjerne organisasjonsform, men i omtrent alle tilfellene der du har ambisjoner om å skape en vekstbedrift er det aksjeselskap som er det naturlige første steget. Det er dette de fleste oppstartsselskaper Vaager jobber med har som organisasjonsform og det som vil være i fokus i denne artikkelen. Det er nemlig flere gode grunner til å velge aksjeselskap som selskapsform.

For det første gir aksjeselskap et begrenset ansvar, som betyr at eierne ikke er personlig ansvarlige for selskapets gjeld og forpliktelser. Dette er veldig nyttig hvis selskapet skulle gå konkurs eller havne i økonomiske vanskeligheter, fordi aksjonærene kun vil miste det de har investert i selskapet.

En annen fordel med aksjeselskap er at det er enklere å skaffe tilstrekkelig kapital til å starte og drive selskapet. Aksjeselskap kan nemlig hente inn penger fra investorer ved å utstede aksjer.

Aksjeselskap kan også ha visse skattefordeler, som for eksempel muligheten til å betale mindre skatt på deler av overskuddet. Og hvis selskapet selger aksjer med gevinst, kan det være mulig å utsette beskatningen av denne gevinsten ved å investere den i nye prosjekter eller selskaper.

Hvilken organisasjonsform skal man velge?

Ved å velge aksjeselskap som selskapsform, kan du også gi et mer profesjonelt og tillitvekkende inntrykk. Dette kan hjelpe deg med å tiltrekke deg investorer, kunder og samarbeidspartnere.

Aksjeselskap gir også større fleksibilitet når det gjelder eierskap og styring. Aksjonærene kan for eksempel bestemme hvordan selskapet skal ledes og hvem som skal sitte i styret.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være mer byråkratisk og kostbart å etablere og drive et aksjeselskap sammenlignet med enkeltpersonforetak eller andre selskapsformer. Men hvis du er klar til å ta på deg denne utfordringen, kan aksjeselskap være et flott valg for å realisere drømmen din om å starte ditt eget selskap!

Merk at det finnes litt mer avanserte måter å sette opp en struktur på rundt dette aksjeselskapet igjen med for eksempel et holdingselskap som eier selve oppstartsselskapet i tillegg til å ha et enkeltmannsforetak for å fakturere inn egen tid for å unngå arbeidsgiveravgift osv. De fleste velger derimot ikke å velge dette med fakturering via et enkeltmannsforetak da det bla ikke gir rett til sykepenger i samme grad. Å starte holdingselskap er uansett gjerne i form av et aksjeselskap dette også, så det blir i så fall samme ting en må forholde deg til. 

2| Stiftelse og registrering

Dette er gjerne et område som kan føles komplisert ut, men som egentlig handler mest om å gjøre ting i riktig rekkefølge. Eksempelvis er det nok av tilfeller der noen har gjort det meste klart for innsendelse til Altinn for så å oppdage at de egentlig burde ha tatt kontakt med banken først da det er obligatoriske vedlegg relatert til dette som må lastes opp for å kunne sende inn. Nettopp det å gjøre seg kjent med stegene er med det nesten det viktigste på dette punktet. 

 

Søker man rundt på internett ser jeg at det begynner å bli ganske mange praktiske og gode guider for stegene man skal følge. Da det allerede finnes flere ryddige guider på rekkefølgen kan vi heller henvise til noen av disse her, mer enn å gjengi omtrent det samme. En ting jeg derimot ser som ikke nødvendigvis står i disse guidene er tilknytningen til et regnskapssystem. Enten du velger å gjøre mesteparten av regnskapet selv gjennom eksempelvis Fiken eller Tripletex kan det være en fordel at banken du velger kan integreres inn i regnskapssystemet ditt. De fleste større banker har denne integreringen, men det er ikke sikkert mer lokale banker har det.

Noen utvalgte guider:

Om du ser på disse guidene vil du se at å lage et stiftelsesdokument er aller første steg. Akkurat det å lage et stiftelsesdokument har blitt enda enklere de siste årene etter at Altinn lanserte en digital løsning hvor en blir guidet gjennom prosessen og kan ha digitale signaturer fra alle stiftere til slutt.

Guide fra Altinn

3| Årshjul

Det er ikke uvanlig at en kan føle på det å ikke ha helt kontroll på om man gjør det som kreves av formaliteter rundt eksempelvis generalforsamlinger og styremøter. Det er egentlig mindre krav enn det man kanskje skulle tro når det kommer til formelle frister man bør være klar over i løpet av et år. Vær klar over følgende to frister som et minimum.

Årshjul

  1. januar

Selskapet skal levere en såkalt aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten innen 31. januar hvert år. Denne gir oversikt over alle aksjonærer og eierandeler. Dette er derimot ikke omfattende. Spesielt ikke når man først har gjort det en gang og det ikke er mange endringer i løpet av året.

 

30.juni

Selskapet skal levere årsregnskap og årsberetning til Brønnøysundregistrene senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Regnskapet skal også godkjennes av generalforsamlingen, og fristen for dette er normalt innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Så her må en passe på å senest i løpet av juni en gang ha avholdt en ordinær generalforsamling. I forkant av generalforsamlingen har man et styremøte.

Smart, men kan være vanskelig

4| Aksjonæravtale

Sjelden skaper det mer problemer og uro når en ikke har det og man er sjeleglad for at en lagde det i situasjoner der det oppstår konflikter og uenigheter. En aksjonæravtale er en avtale som regulerer forholdet mellom aksjeeierne i et aksjeselskap, gjerne relatert til nettopp slike situasjoner. Aksjonæravtalen kan inneholde en rekke ulike bestemmelser, avhengig av hva aksjeeierne ønsker å regulere. I motsetning til andre områder finnes det ikke spesielt mange gode åpne maler for dette. Her er noen tips til hvordan du kan skrive en aksjonæravtale:

Aksjonæravtale

  • Definer aksjonærene og deres andeler. Det er viktig å spesifisere hvem aksjonærene i selskapet er, og hvilken andel hver aksjonær eier av selskapet.

 

  • Angi aksjonærenes rettigheter og plikter. Aksjonærene har ulike rettigheter og plikter i et aksjeselskap, og disse bør spesifiseres i aksjonæravtalen. Dette kan for eksempel inkludere retten til å delta på generalforsamlinger, stemmeretten på generalforsamlingen, og plikten til å innbetale aksjekapitalen.

 

  • Reguler hvordan selskapet skal ledes og kontrolleres. Det er viktig å ha bestemmelser om hvordan selskapet skal ledes og kontrolleres, for eksempel gjennom valg av styremedlemmer og oppnevning av revisor.

 

  • Reguler hvordan selskapet skal omdannes eller avvikles. Det kan være lurt å ha bestemmelser om hvordan selskapet skal omdannes eller avvikles, for eksempel ved fusjon eller oppløsning.

 

  • Angi hvordan eventuelle tvister skal løses. Det kan være lurt å ha bestemmelser om hvordan eventuelle tvister skal løses, for eksempel gjennom forhandlinger eller ved at tvisten tas opp for en domstol.

5| Merverdiavgift

Når du starter et aksjeselskap i Norge, må du huske på å registrere virksomheten for merverdiavgift hvis du tror at du kommer til å omsette varer eller tjenester for mer enn 50 000 kroner i løpet av 12 måneder. Det kan høres ut som mye penger, men det går fort når du driver en bedrift.

 

Når du har registrert virksomheten for merverdiavgift, må du sende inn en slags rapport (som heter mva-melding) til Skatteetaten hver annen måned. I denne rapporten skal du skrive opp hvor mye du har solgt, hvor mye du har kjøpt inn, og hvor mye merverdiavgift du har betalt og mottatt.


Nyutdannet i bærekraftig entreprenørskap

Veldig stas at to av våre ansatte har fullført et studie i bærekraftig entreprenørskap ved Universitetet i Sørøst-Norge denne våren, med topp karakter! 
 
Dette studiet har utstyrt dem med kunnskap og verktøy for å implementere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet, spesielt med fokus på industriell innovasjon. De har nå oppnådd verifisering i S-E-A-M-metoden (Systemic Entrepreneurship Activity Method), som gir dem en solid plattform for å integrere bærekraft i vårt arbeid med nyetableringer, innovasjonsprosjekter og industriell innovasjon.

Mette Foss Dalseg

Maria Heggelund Grave

Gjennom studiet har de fått en dypere forståelse av betydningen av bærekraftig praksis. Ved hjelp av S-E-A-M-metoden har de lært å identifisere og utnytte muligheter for innovasjon og vekst, samtidig som de tar hensyn til miljøet, samfunnet og økonomien.
 
I tillegg til S-E-A-M-metoden, har de blitt eksperter på å bruke verktøyet Entreprenerdy . Entreprenerdy hjelper til med å strukturere og organisere ideer, mål og handlinger på en helhetlig måte. Ved å kombinere S-E-A-M-metoden og Entreprenerdy, vil man enklere kunne utvikle en solid forretningsplan som tar hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter.
 
Vi jobber konsekvent med kompetanseheving i Vaager slik at vi kan hjelpe deg og ditt selskap på best mulig måte. Erfaringene og kunnskapen Mette og Maria har fått gjennom dette emnet er med på å styrke vårt tilbud til dere.


Kurs i LCA og EPD

Bærekraft

Kurs 2 av tre i bærekraft

I dag holdt NORSUS kurs i LCA og EPD på dag 2 av TotAl-gruppens tre-dagers kursserie på bærekraft. Vaager har laget programmet for TotAl-gruppen med støtte fra Gjøvikregionens Næringsutviklingsprogram. Et fulltegnet kurs med mange engasjerte deltagere fra innlandets industribedrifter.

Vite mer?

Vil dere også komme under overflaten på bærekraftsfaget og forberede lokalt næringsliv på hva som kommer av standarder og krav, ta kontakt med oss!


Startup Preschool


Idékonkurranse

Kreativitet og inspirasjon i fokus

Vi arrangerte nylig i samarbeid med Næring i Ringsaker, Moelv Næringspark, Start Gjøvik og Gjøvikregionen Utvikling, en spennende idékonkurranse, hvor alle som ønsket kunne melde seg på med en idé eller delta som publikum. Arrangementet samlet en rekke innovative og engasjerte personer som var klare til å pitche sin beste idé.

Hver deltaker fikk tre minutter på scenen til å presentere sin idé foran en jury som stilte spørsmål etter hver presentasjon. Stemningen i rommet var god, og alle deltakerne var ivrige etter å høre hva de andre hadde å si.

Etter mange imponerende presentasjoner var det tid for juryen å velge ut en vinner. Juryen var imponert over nivået av kreativitet og innovasjon som ble presentert, og valget var ikke enkelt. Til slutt ble det kunngjort tre vinnere; en første-, andre- og tredjeplass.

Den heldige vinneren av første plass gikk hjem med en flott premie og den æren av å vinne konkurransen. Men selv om ikke alle kunne ta med seg en premie hjem, var alle deltakerne vinnere på sin egen måte. De fikk muligheten til å utvikle sin presentasjonsevne og vise frem sin kreativitet foran et publikum.

Arrangementet var ikke bare en konkurranse, men også en inspirerende og hyggelig kveld. Pizzaen var på menyen, og det var en flott mulighet for mingling og nettverksbygging.

“Vi er veldig fornøyd med resultatene fra idékonkurransen, og vi er takknemlige for alle som deltok,” sier en av arrangørene. “Det var flott å se så mye entusiasme og kreativitet på ett sted. Vi håper å gjenta arrangementet igjen i fremtiden og se enda flere spennende idéer.”

Alt i alt var idékonkurransen en stor suksess og en flott mulighet for alle involverte til å lære og utvikle seg selv.


AgriFoodTech

Mennesker, samling, gård

Realiser din idé - møte om teknologi i landbruket

I går var vi så heldige å få delta på AgriFoodTech, “Realiser din idé – møte om teknologi i landbruket”, på tidligere Hveem forsøksgård. 😊
Her fikk vi en gjennomgang av AgriFoodTech Norway-satsningen, og hvordan man kan få tilskudd og hjelp til utvikling. Det ble også en panelsamtale med gründere av landbruksprodukter og deres erfaringer rundt utviklingen av deres produkter. 🍎🌾
Tusen takk til arrangørene, Klosser Innovasjon, NCE Heidner Biocluster, Gjøvikregionen Utvikling og Innlandet fylkeskommune, for en hyggelig og lærerik aften hvor vi ble bedre kjent med mulighetene som ligger i landbruket, og Anstein Freberg for bruk av gården 😃


"Hva må til for at teknologimiljøene i Innlandet skal vokse?"

Workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet

“Hva må til for at teknologimiljøene i Innlandet skal vokse?” var problemstillingen under dagens workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet.
Mange viktige temaer ble satt lys på, samt gode forslag og idéer kom fram av arbeidet og diskusjonene gjennom denne dagen.
Et punkt som kom fram var at Innlandet sitter på mange muligheter. Vi har sterke utdanningsinstitusjoner, godt etablert næringsliv og ivrige klynger og kommuner. Dermed er det viktig med et godt samarbeid for å styrke det vi allerede har, men også legge til rette for videre utvikling og innovasjon.
Det blir spennende å følge med på denne utviklingen!
Innlandsporteføljen inviterte til denne workshopen i samarbeid med Digital Innlandet, The Norwegian Cluster for Cyber Security, VRINN Immersive Learning Cluster og Hamar Game Collective.

TAGLINE

næringsbygg. Mustad Næringspark, innovasjon

10 nye år!

Sivas Inkubasjonsprogram

Dette er en stor glede for oss å meddele at vi har blitt tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram for 10 nye år! Dette gjør at vi har mulighet til å fortsette vårt arbeide med innovasjon i Gjøvikregionen og hjelpe enda flere oppstartsbedrifter de neste 10 årene. Dette vil igjen kunne skape arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt, men også muligheter for nasjonalt og internasjonalt.

Siden år 2000 har vi jobbet tett med gründere og oppstartsbedrifter. Vi har hjulpet gründere hele veien fra idé til selskapsetablering, søknadsskriving, innhenting av humankapital og kapital, forretningsmodeller og markedsplaner og så langt det er behov.

Vi gleder oss til å fortsette med dette og videre arbeid.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker å starte egen bedrift eller gjøre innovasjon og utvikling i din allerede eksisterende bedrift.


Avslutning årets Boost It

Boost IT

En innholdsrik kveld

Da var Boost IT ferdig for i år. Det har vært en innholdsrik høst med spennende businessidéer, innen industri, teknologi og helseteknologi, og engasjerte gründere.

Gjennom høsten har vi hatt fellessamlinger hver uke hvor vi har hatt ulike temaer som er knyttet til det å starte egen bedrift. Vi har vært gjennom BMC (business model canvas), EFU-analyse (egenskap, fordel ulempe), salgstrening, besøk av Innovasjon Norge, samt eksterne foredragsholdere.

Som tidligere år, avsluttet vi akseleratoren med en pitchekonkurranse for deltakerne. I år hold vi denne på Heim hvor vi hadde en hyggelig kveld med mat, drikke, eksterne foredragsholdere og ikke minst en 3 min pitch fra hver deltaker. For å kåre en 1. og 2. plass var vi så heldige å få deltakere fra Gjøvik kommune, NTNU, Start Gjøvik og Betera.

Vi ønsker alle våre deltakere lykke til videre på gründerreisen!

Bilder fra kvelden


KLP Trykktanken Cyber

Cyber Security 2022

Gjennom 3 uker og 3 felles samlinger har fire selskaper jobbet med forretningsplaner og markedsplaner for å kunne ta neste steg i markedet. Trykktanken er et program som KLP har hatt i flere år, hvor CoFounder står for innhold og veiledning av bedriftene underveis.

Selskapene som deltok i Trykktanken var Diri, Mobi, EYD Tech og Hack Hunch, og de jobber alle med problemstillinger innen cybersikkekrhet.

Siste samling endte i en presentasjonsrunde hvor selskapene skulle presentere sine produkt/tjenester, samt det de hadde jobbet med under Trykktanken. Panelet som skulle bedømme presentasjonene bestod av deltakere fra NTNU Gjøvik, Innovasjon Norge, Microsoft og KLP. I publikum var det viktige representanter fra ulike kommuner i området.

Alle selskapene gjennomførte gode presentasjoner, men det var Mobai som gikk av med seieren.

Bilde: Deltakere i Trykktanken sammen med panelet.

Det har vært spennende og gøy å få delta på Trykktanken sammen med selskapene, CoFounder, Digital Innlandet, NTNU og KLP disse ukene.

Vi ønsker alle selskapene som deltok lykke til videre, og håper dette programmet har åpnet noen flere dører og muligheter for utvikling.

Årets deltakere