Bærekraft

Kurs 2 av tre i bærekraft

I dag holdt NORSUS kurs i LCA og EPD på dag 2 av TotAl-gruppens tre-dagers kursserie på bærekraft. Vaager har laget programmet for TotAl-gruppen med støtte fra Gjøvikregionens Næringsutviklingsprogram. Et fulltegnet kurs med mange engasjerte deltagere fra innlandets industribedrifter.

Vite mer?

Vil dere også komme under overflaten på bærekraftsfaget og forberede lokalt næringsliv på hva som kommer av standarder og krav, ta kontakt med oss!