Sivas Inkubasjonsprogram

Dette er en stor glede for oss å meddele at vi har blitt tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram for 10 nye år! Dette gjør at vi har mulighet til å fortsette vårt arbeide med innovasjon i Gjøvikregionen og hjelpe enda flere oppstartsbedrifter de neste 10 årene. Dette vil igjen kunne skape arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt, men også muligheter for nasjonalt og internasjonalt.

Siden år 2000 har vi jobbet tett med gründere og oppstartsbedrifter. Vi har hjulpet gründere hele veien fra idé til selskapsetablering, søknadsskriving, innhenting av humankapital og kapital, forretningsmodeller og markedsplaner og så langt det er behov.

Vi gleder oss til å fortsette med dette og videre arbeid.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker å starte egen bedrift eller gjøre innovasjon og utvikling i din allerede eksisterende bedrift.