Hvem er kunden?

Nordmenn er ofte svært gode på teknologi og leverer høy kvalitet, men av og til kan det være vanskelig å nå ut til kunden. Vi i VAAGER kan hjelpe deg.

Kunde- og markedsforståelse er fundamentalt for oss i VAAGER innovasjon, og en bedrift som ikke evner å tilpasse seg markedet vil ikke være bærekraftig og vil slite med å overleve.

Ofte er kunnskapsinnhenting et av våre viktigste bidrag, da det danner grunnlaget for strategier, aktiviteter og prioriteringer. Hvor står vi og hvor skal vi, er fundamentale spørsmål i den sammenheng.

VAAGER innovasjon kan hjelpe deg å bygge kunnskap om markedet og finne svar på disse spørsmålene. Gjennom vårt nettverk kan vi også nå ut til en rekke bedrifter som har løst lignende utfordringer fra før.


Innovasjonskurs - nytt, nyttig og nyttiggjort!

24. januar 2022 startet VAAGER et omfattende, åtte dagers innovasjonskurs. Kurset var delt inn i fire moduler; fellessamling på to dager med fokus på innovasjon i etablert bedrift og tre valgfrie moduler innenfor bærekraft, forsvar og helse.

På fellessamlingene fikk deltakerne flere nyttige verktøy for å finne inspirasjon, strukturere idéene og analysere potensialet.

I modulen om bærekraft lærte man hvordan man tar bærekraft fra et abstrakt begrep til konkrete tiltak i sin egen bedrift, og hvordan bærekraft kan bli et konkurransefortrinn.

I forsvarsmodulen ble vi tatt med «på innsiden» av norsk forsvarsindustri og nettverket av aktører og virkemidler vi har i Norge.

I helsemodulen gikk vi rett på sak og fikk vite hvordan helseindustrien i Norge virker, hvordan man posisjonerer sine produkter og tjenester, og hvordan man kan finansiere prosjektene sine.

"Som gründer har dette kurset spart meg for et år med arbeid!"

– deltaker på innovasjonskurset

Ble du interessert i å lære mer om noe av dette?

Ta kontakt

Takk til NCE Manufacturing og Innovasjon Norge for oppdraget, og hjertelig takk til alle foredragsholdere og bidragsytere!

Sjur Dagestad/Innoco, Vegard Jensrud/Hexagon Ragasco, Øystein Håkonsløkken/NAMMO, Ketil Skjeggedal/TDG, Petter Dalby/Spectac, Egil Utheim/Halodi Robotics, Rune Evensen/Thune Produkter, Pedersen & Jørgensen, Dag Arnesen/IDT Solutions, Truls Berg/Open Innovation Lab of Norway, Finn Kristian Tokvam/Tokvam, Ebbe Deraas/Proneo, Maria Hardine Dahl og Tore Helland/FFI, Geir Inge Brelin/Sparebank1 Østlandet, Sigurd Sagen Vildåsen/SINTEF, Tom Samuelsen/PartnerPlast, Anders Haug Thomassen/LESS


VAAGER vekst ser dagens lys

VAAGER vekst skal gi bedriftene raskere tilgang til relevant kunnskap, nettverk og fagmiljøer, spesialtilpasset deres behov.

Det har lenge vært et ønske fra vårt nettverk, våre eiere og samarbeidspartnere, og ikke minst fra oss ansatte i VAAGER innovasjon, å kunne tilby tjenester mer rettet mot etablerte SMB-bedrifter.

Mye av verdiskapningen i Innlandet skjer i segmentet for små og mellomstore bedrifter. Knapphet på tid, ressurser og mangel på kunnskap om innovasjonsprosesser gjør imidlertid at mange opplever å være «fanget» i egen hverdag. Dette ønsket vi i VAAGER å gjøre noe med, og rett før jul 2021 fikk vi en gladmelding om at Innlandet fylkeskommune bevilger midler som muliggjør en slik satsning.

VAAGER skal være en innovasjonspartner som hjelper bedriftene å avdekke, avklare, prioritere, og iverksette prosjekter, samt tilby verktøy som hjelper selskapene å sette innovasjon i system.

Vi har stor tro på at flere tenkende hoder som stiller de viktige spørsmålene på et tidlig stadium øker prosjektenes sjanse for å lykkes, samtidig som det reduserer risiko. Målsettingen er å stimulere til økt verdiskapning, konkurransekraft og mer robuste, levedyktige bedrifter i Innlandet.

Kick-off for programmet ble gjennomført i sammenheng med innovasjonskurset vi holdt i overgangen februar/mars.

Les mer om VAAGER vekst her