Hvem er kunden?

Nordmenn er ofte svært gode på teknologi og leverer høy kvalitet, men av og til kan det være vanskelig å nå ut til kunden. Vi i VAAGER kan hjelpe deg.

Kunde- og markedsforståelse er fundamentalt for oss i VAAGER innovasjon, og en bedrift som ikke evner å tilpasse seg markedet vil ikke være bærekraftig og vil slite med å overleve.

Ofte er kunnskapsinnhenting et av våre viktigste bidrag, da det danner grunnlaget for strategier, aktiviteter og prioriteringer. Hvor står vi og hvor skal vi, er fundamentale spørsmål i den sammenheng.

VAAGER innovasjon kan hjelpe deg å bygge kunnskap om markedet og finne svar på disse spørsmålene. Gjennom vårt nettverk kan vi også nå ut til en rekke bedrifter som har løst lignende utfordringer fra før.


Innovasjonskurs - nytt, nyttig og nyttiggjort!

24. januar 2022 startet VAAGER et omfattende, åtte dagers innovasjonskurs. Kurset var delt inn i fire moduler; fellessamling på to dager med fokus på innovasjon i etablert bedrift og tre valgfrie moduler innenfor bærekraft, forsvar og helse.

På fellessamlingene fikk deltakerne flere nyttige verktøy for å finne inspirasjon, strukturere idéene og analysere potensialet.

I modulen om bærekraft lærte man hvordan man tar bærekraft fra et abstrakt begrep til konkrete tiltak i sin egen bedrift, og hvordan bærekraft kan bli et konkurransefortrinn.

I forsvarsmodulen ble vi tatt med «på innsiden» av norsk forsvarsindustri og nettverket av aktører og virkemidler vi har i Norge.

I helsemodulen gikk vi rett på sak og fikk vite hvordan helseindustrien i Norge virker, hvordan man posisjonerer sine produkter og tjenester, og hvordan man kan finansiere prosjektene sine.

"Som gründer har dette kurset spart meg for et år med arbeid!"

– deltaker på innovasjonskurset

Ble du interessert i å lære mer om noe av dette?

Ta kontakt

Takk til NCE Manufacturing og Innovasjon Norge for oppdraget, og hjertelig takk til alle foredragsholdere og bidragsytere!

Sjur Dagestad/Innoco, Vegard Jensrud/Hexagon Ragasco, Øystein Håkonsløkken/NAMMO, Ketil Skjeggedal/TDG, Petter Dalby/Spectac, Egil Utheim/Halodi Robotics, Rune Evensen/Thune Produkter, Pedersen & Jørgensen, Dag Arnesen/IDT Solutions, Truls Berg/Open Innovation Lab of Norway, Finn Kristian Tokvam/Tokvam, Ebbe Deraas/Proneo, Maria Hardine Dahl og Tore Helland/FFI, Geir Inge Brelin/Sparebank1 Østlandet, Sigurd Sagen Vildåsen/SINTEF, Tom Samuelsen/PartnerPlast, Anders Haug Thomassen/LESS


VAAGER vekst ser dagens lys

VAAGER vekst skal gi bedriftene raskere tilgang til relevant kunnskap, nettverk og fagmiljøer, spesialtilpasset deres behov.

Det har lenge vært et ønske fra vårt nettverk, våre eiere og samarbeidspartnere, og ikke minst fra oss ansatte i VAAGER innovasjon, å kunne tilby tjenester mer rettet mot etablerte SMB-bedrifter.

Mye av verdiskapningen i Innlandet skjer i segmentet for små og mellomstore bedrifter. Knapphet på tid, ressurser og mangel på kunnskap om innovasjonsprosesser gjør imidlertid at mange opplever å være «fanget» i egen hverdag. Dette ønsket vi i VAAGER å gjøre noe med, og rett før jul 2021 fikk vi en gladmelding om at Innlandet fylkeskommune bevilger midler som muliggjør en slik satsning.

VAAGER skal være en innovasjonspartner som hjelper bedriftene å avdekke, avklare, prioritere, og iverksette prosjekter, samt tilby verktøy som hjelper selskapene å sette innovasjon i system.

Vi har stor tro på at flere tenkende hoder som stiller de viktige spørsmålene på et tidlig stadium øker prosjektenes sjanse for å lykkes, samtidig som det reduserer risiko. Målsettingen er å stimulere til økt verdiskapning, konkurransekraft og mer robuste, levedyktige bedrifter i Innlandet.

Kick-off for programmet ble gjennomført i sammenheng med innovasjonskurset vi holdt i overgangen februar/mars.

Les mer om VAAGER vekst her

MAGR AS - Informasjonskunst i smarte byer

Installasjonen «Skynja» på plass på Strømsø i Drammen.

MAGR AS - Informasjonsdeling i smarte byer

MAGR AS er en oppstartsbedrift ledet av Maria Grave og Magnus Swensen. Som nyutdannede deltok de på VAAGER innovasjon sitt idéakseleratorprogram, Boost It i 2019. De to påfølgende årene ble de inkubatorbedrift i VAAGER oppstart.

MAGR AS jobber innenfor smarte byer, mer spesifikt informasjonsdeling, og i vinter installerte de prosjektet «Skynja» på Knutepunkt Strømsø, der innbyggerne i sanntid vil se hvordan luftkvaliteten er i Drammen. MAGR står for softwaren og designer skulpturene etter sted og formål, og interaktive data kan for eksempel være luftkvalitet, vannkvalitet og trafikk. Interessen er stor – kanskje det kommer en skulptur nær deg?

Prosjektet er et samarbeid med Drammen kommune, IT-firmaet Arrow ECS, VAAGER innovasjon og Knutepunkt Strømsø.

Les mer om prosjektet her: Drammen kommune

Les mer om prosjektet her: dt.no


NCE - Store strukturer i aluminium

NCE - Store strukturer i aluminium

På oppdrag fra NCE og med bistand fra Svein Terje Strandli har VAAGER gjennomført et avklaringsprosjekt for å avdekke interesse og forutsettinger for en felles regional satsning for å utvikle og levere store lettvektstrukturer til krevende kunder.

Sammen med Raufoss Engineering AS og Haugseth Holding AS arbeides det nå med å videreføre dette som et hovedprosjekt. Målsettingen er etablering av en ny teknologibedrift med forretningsmodell basert på strategiske fortrinn i nøkkelteknologi for aluminium og med fokus på miljø, bærekraft og resirkulering.


Avisomo når verdisetting på 30 millioner kroner

Kombinasjonen av skarpe elektroingeniører, god plantekunnskap og industriell tankegang har Avisomo løst mange av utfordringene med vertikal dyrking.

Avisomo når verdisetting på 30 millioner kroner

Mens de var studenter på NTNU deltok Joe og Martin på vårt idéakseleratorprogram Boost It i 2018. Siden da har de fulgt oss som inkubatorbedrift i VAAGER oppstart. Det har vært en spennende reise med mange gode hjelpere og Avisomo har også fått hjelp av NIBIO og NMBU.

I fjor høst hjalp vi de med en emisjon som tok markedsverdien til Avisomo forbi 30 millioner kroner, og dermed er de godt posisjonert for videre vekst! Emisjoner er ofte kompliserte og dyre, hvor mange bedrifter må ty til kostbare advokater. Hos VAAGER innovasjon har vi denne kompetansen internt og gjennomførte den for Avisomo som inkubatorbedrift.

Du kan lese mer om Avisomo her: https://avisomo.no/