næringsbygg. Mustad Næringspark, innovasjon

10 nye år!

Sivas Inkubasjonsprogram

Dette er en stor glede for oss å meddele at vi har blitt tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram for 10 nye år! Dette gjør at vi har mulighet til å fortsette vårt arbeide med innovasjon i Gjøvikregionen og hjelpe enda flere oppstartsbedrifter de neste 10 årene. Dette vil igjen kunne skape arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt, men også muligheter for nasjonalt og internasjonalt.

Siden år 2000 har vi jobbet tett med gründere og oppstartsbedrifter. Vi har hjulpet gründere hele veien fra idé til selskapsetablering, søknadsskriving, innhenting av humankapital og kapital, forretningsmodeller og markedsplaner og så langt det er behov.

Vi gleder oss til å fortsette med dette og videre arbeid.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker å starte egen bedrift eller gjøre innovasjon og utvikling i din allerede eksisterende bedrift.


Avslutning årets Boost It

Boost IT

En innholdsrik kveld

Da var Boost IT ferdig for i år. Det har vært en innholdsrik høst med spennende businessidéer, innen industri, teknologi og helseteknologi, og engasjerte gründere.

Gjennom høsten har vi hatt fellessamlinger hver uke hvor vi har hatt ulike temaer som er knyttet til det å starte egen bedrift. Vi har vært gjennom BMC (business model canvas), EFU-analyse (egenskap, fordel ulempe), salgstrening, besøk av Innovasjon Norge, samt eksterne foredragsholdere.

Som tidligere år, avsluttet vi akseleratoren med en pitchekonkurranse for deltakerne. I år hold vi denne på Heim hvor vi hadde en hyggelig kveld med mat, drikke, eksterne foredragsholdere og ikke minst en 3 min pitch fra hver deltaker. For å kåre en 1. og 2. plass var vi så heldige å få deltakere fra Gjøvik kommune, NTNU, Start Gjøvik og Betera.

Vi ønsker alle våre deltakere lykke til videre på gründerreisen!

Bilder fra kvelden