Workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet

“Hva må til for at teknologimiljøene i Innlandet skal vokse?” var problemstillingen under dagens workshop for IT og teknologimiljøene i Innlandet.
Mange viktige temaer ble satt lys på, samt gode forslag og idéer kom fram av arbeidet og diskusjonene gjennom denne dagen.
Et punkt som kom fram var at Innlandet sitter på mange muligheter. Vi har sterke utdanningsinstitusjoner, godt etablert næringsliv og ivrige klynger og kommuner. Dermed er det viktig med et godt samarbeid for å styrke det vi allerede har, men også legge til rette for videre utvikling og innovasjon.
Det blir spennende å følge med på denne utviklingen!
Innlandsporteføljen inviterte til denne workshopen i samarbeid med Digital Innlandet, The Norwegian Cluster for Cyber Security, VRINN Immersive Learning Cluster og Hamar Game Collective.
TAGLINE