Innovasjonscamp

Innovasjonscamp

Onsdag arrangerte Ungt Entreprenørskap Innlandet en heldags Innovasjonscamp for studenter ved IVB-fakultetet på NTNU i Gjøvik. Innovasjonscamp er en treningsleir for kreativitet og nytenking, hvor samarbeid og idéutviklingsprosess er rammeverket.

Oppdraget studentene skulle løse, lød som følger: Hvordan kan vi, ved bruk av smart teknologi eller gunstige løsninger, sikre økt energieffektivitet i privathusholdninger og/eller bedrifter?

Studenter

Med UE som prosessveiledere fikk studentene trening i å generere ideer og etter hvert utvikle forretningsideer som svarte på oppdraget, noe studentene klarte med stor suksess! Ideene strakte seg fra komprimerbar isolasjon til varmevekslere for avløpsvann, hvorav sistnevnte ble kåret til dagens beste forretningsidé.

I juryen satt representanter fra NTNU, Vaager Innovasjon, Innovasjon Norge og Maria H. Grave, ung gründer fra Gjøvikregionen som har startet selskapet Luminarus. Maria ga også studentene et innblikk i sin hverdag som ung gründer og veien fra idé til startup.