Cyber Security 2022

Gjennom 3 uker og 3 felles samlinger har fire selskaper jobbet med forretningsplaner og markedsplaner for å kunne ta neste steg i markedet. Trykktanken er et program som KLP har hatt i flere år, hvor CoFounder står for innhold og veiledning av bedriftene underveis.

Selskapene som deltok i Trykktanken var Diri, Mobi, EYD Tech og Hack Hunch, og de jobber alle med problemstillinger innen cybersikkekrhet.

Siste samling endte i en presentasjonsrunde hvor selskapene skulle presentere sine produkt/tjenester, samt det de hadde jobbet med under Trykktanken. Panelet som skulle bedømme presentasjonene bestod av deltakere fra NTNU Gjøvik, Innovasjon Norge, Microsoft og KLP. I publikum var det viktige representanter fra ulike kommuner i området.

Alle selskapene gjennomførte gode presentasjoner, men det var Mobai som gikk av med seieren.

Bilde: Deltakere i Trykktanken sammen med panelet.

Det har vært spennende og gøy å få delta på Trykktanken sammen med selskapene, CoFounder, Digital Innlandet, NTNU og KLP disse ukene.

Vi ønsker alle selskapene som deltok lykke til videre, og håper dette programmet har åpnet noen flere dører og muligheter for utvikling.

Årets deltakere